Sanering af bygninger

Professionel sanering af bygninger

 

Nedrivning af bygninger kan være et komplekst emne. Det gælder især, hvis det drejer sig om ældre bygninger, der ikke lever op til nutidens krav. Det er specielt i forhold til de materialer, som bygningerne er opført med. Disse kan være dårlige for både helbred og miljø – f.eks. asbest, PCB, Klorerede paraffiner og bly. 

NKR Demolition Group tilbyder professionel miljøsanering af bygninger med sådanne materialer. Vi håndterer og bortskaffer efter de foreskrevne regler og love på området. Således at de ældre byggematerialer ikke kommer til at udgøre en sundheds- og miljøskadelige trussel.

Miljøsanering – effektiv bortskaffelse

I vores miljøsanering følger vi altid gældende regler på området. Vi tilbyder også miljøsanering af andre materialer som:

– PCB: dette navn råder over en gruppe af flere kemiske stoffer. Disse har ofte været brugt til at blødgøre materialer som fuger, maling og termoruder. Disse kemiske stoffer er yderst giftige og har en negativ effekt på både miljø og sundhed. 

– Bly: dette er et metal, som er skadeligt overfor både mennesker og miljø – specielt når det forekommer i højere koncentrationer. Det findes f.eks. i maling eller plast og også som et rent tungmetal. 

– Klorerede paraffiner: disse har været brugt som en erstatning for PCB, og forekommer derfor i de samme byggematerialer f.eks. maling og fugemateriale. 

Normalt lever vi for at genanvende nedbrudte materialer. Det er dog ikke tilfældet, når det kommer til sanering. Her udgør materialerne en risiko for sundhed og miljø, og disse bliver derfor udelukkende bortskaffet på korrekt vis og aldrig genanvendt i nye byggerier. 

Som markedsleder indenfor nedrivning er vi godt rustet til og erfarne i det at udføre miljøsanering af sundheds- og miljøskadelige materialer. Du kan derfor trygt overlade nedrivning af enhver slags til os. 

Vil du vide mere? Kontakt os gerne for en uforpligtende snak. 

Asbest-sanering

Asbest er et materiale, de fleste har hørt om. I dag bruges det ikke længere, men i mange ældre byggerier vil det ofte være anvendt. Det vil specielt være i isoleringsmateriale i væg, loft og tag. Problemet med asbest er især, det sundhedsskadelige støv som udledes, når asbesten nedbrydes. Vi udfører nedbrydning og bortskaffelse på professionel vis. Det vil sige med de korrekte værnemidler, så vores medarbejdere ikke udsættes for det sundhedsskadelige støv. Derudover bruger vi topmoderne udstyr, og vores medarbejdere er altid uddannet indenfor de specifikke områder og har den fornødne ekspertise og erfaring. 

Asbest findes i forskellige produkter som tagplader, tagpap og asfalt-produkter. Det findes også ofte i isolering i bygninger på varmerør, i vægge, gulve og lofter og ved isolering af ventilationsanlæg. Asbest optræder i et utal af former og blev i gamle dage typisk brugt som isolering, da det kunne klare en temperatur på 900 grader, hvilket gjorde det perfekt til isoloringsformål.

I dag ved vi, at det er et skadeligt materiale, og derfor også et farligt materiale at afskaffe. Når man arbejder med materialer som indeholder asbest ved f.eks. nedrivning, kan det optræde som meget fint støv, der ikke kan ses, men som skader lungerne, hvis de udsættes for støvet. Hos NKR sørger vi for at asbest-saneringen lever op til alle gældende regler indenfor området. Det er yderst vigtigt, at asbest bliver behandlet korrekt, så vi undgår skader på miljøet og vores sundhed.

Ved sanering af asbest ligger der lovmæssige krav og forholdsregler, som skal være opfyldt, for at kunne udføre arbejdet. Vi har i mange år arbejdet inden for sanering og kender derfor også alle krav og pligter, som skal opfyldes. Derfor kan vi også tilbyde en fordelagtig asbestsanering pris, da vi arbejder effektivt og metodisk for at kunne løse opgaven bedst muligt og på en tilfredsstillende måde. 

PCB-sanering

PCB er en række skadelige kemiske stoffer, som findes i ældre byggemateriel. PCB blev tilføjet som et tilsætningsstof for at give materiellet specielle egenskaber. De kemiske stoffer blev bl.a. brugt til elastisk fugemasse og maling. PCB kan spredes ved fysisk berøring og overføres fra et materiale til et andet. Dermed kan PCB i et materiale forurene andre materialer, der ligger op ad PCB-materialet. PCB kan også afgasse og dermed spredes gennem luften og skabe et usundt indeklima. Da disse stoffer er giftige og farlige, skal materiale som indeholder det giftige stof, håndteres efter gældende lovgivning inden for området. Behandler man ikke materialet korrekt, kan man risikere at sprede forureningen og skade sin egen og andres sundhed. Man bør derfor være iført værnemidler, der beskytter mod disse stoffer.

PCB-saneringen skal ske med omhu og effektiv afspærring og afskærmning for uberørte og åbne områder. Når der saneres, kan der opstå støv og afgasning af de giftige stoffer. Det er derfor vigtigt, at ingen uautoriserede personer kommer i kontakt med området, som skal være lukket helt af, så man undgå sundhedsmæssige problemer. Derudover skal alt materiel, der har været i berøring med giftstofferne afskaffes, da stofferne kan spredes let. 

Kontakt NKR Gruppen for en uforpligtende snak

Har du spørgsmål? Vil du forespørge om en pris? Eller vil du høre mere om, hvordan vi genanvender og bortskaffer materialer? Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig godt videre med dit byggeprojekt.

Kontakt os på: nedriv@nkr-as.dk eller ring til os på tlf.: +45 40 59 94 00