Sanering af bygninger

Professionel sanering af bygninger

Nedrivning af bygninger kan være et komplekst emne. Det gælder især, hvis det drejer sig om ældre bygninger, der ikke lever op til nutidens krav. Det er specielt i forhold til de materialer, som bygningerne er opført med. Disse kan være dårlige for både helbred og miljø – f.eks. asbest, PCB, Klorerede paraffiner og bly. NKR Demolition Group tilbyder professionel miljøsanering af bygninger med sådanne materialer. Vi håndterer og bortskaffer efter de foreskrevne regler og love på området. Således at de ældre byggematerialer ikke kommer til at udgøre en sundheds- og miljøskadelige trussel.

Asbest-sanering - udført på sikker vis

Asbest er et materiale, de fleste har hørt om. I dag bruges det ikke længere, men i mange ældre byggerier vil det ofte være anvendt. Det vil specielt være i isoleringsmateriale i væg, loft og tag. Problemet med asbest er især, det sundhedsskadelige støv som udledes, når asbesten nedbrydes. Vi udfører nedbrydning og bortskaffelse på professionel vis. Det vil sige med de korrekte værnemidler, så vores medarbejdere ikke udsættes for det sundhedsskadelige støv. Derudover bruger vi topmoderne udstyr, og vores medarbejdere er altid uddannet indenfor de specifikke områder og har den fornødne ekspertise og erfaring. 

Miljøsanering - effektiv bortskaffelse

I vores miljøsanering følger vi altid gældende regler på området. Vi tilbyder også miljøsanering af andre materialer som:

– PCB: dette navn råder over en gruppe af flere kemiske stoffer. Disse har ofte været brugt til at blødgøre materialer som fuger, maling og termoruder. Disse kemiske stoffer er yderst giftige og har en negativ effekt på både miljø og sundhed. 

– Bly: dette er et metal, som er skadeligt overfor både mennesker og miljø – specielt når det forekommer i højere koncentrationer. Det findes f.eks. i maling eller plast og også som et rent tungmetal. 

– Klorerede paraffiner: disse har været brugt som en erstatning for PCB, og forekommer derfor i de samme byggematerialer f.eks. maling og fugemateriale. 

Normalt lever vi for at genanvende nedbrudte materialer. Det er dog ikke tilfældet, når det kommer til sanering. Her udgør materialerne en risiko for sundhed og miljø, og disse bliver derfor udelukkende bortskaffet på korrekt vis og aldrig genanvendt i nye byggerier. 

Som markedsleder indenfor nedrivning er vi godt rustet til og erfarne i det at udføre miljøsanering af sundheds- og miljøskadelige materialer. Du kan derfor trygt overlade nedrivning af enhver slags til os. 

Vil du vide mere? Kontakt os gerne for en uforpligtende snak. 

Kontakt NKR Gruppen for en uforpligtende snak

Hos os får du professionel hjælp og rådgivning. Kontakt os på: nedriv@nkr-as.dk eller ring til os på tlf.: 40 59 94 00.

Her kan du udfylde din forespørgsel. Vi vil kontakte/give dig svar så hurtigt som muligt.